Публікації

Оновлений рейтинг СК “Брокбізнес”

13 березня на засіданні рейтингового комітету РА “Експерт-Рейтинг” було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ “Страхова компанія “БРОКБІЗНЕС” за національною шкалою на рівні uaAA-. Підтверджуючи рейтинг на такому рівні, Агенство керувалося результатами діяльності Компанії за 2016 рік.

Основні показники діяльності ПрАТ "Страхова компанія "БРОКБІЗЕС" (тис. грн., п.п., %)
Показники2016 року (31.12.2016)2015 року (31.12.2015)ЗмінаТемп приросту, %
Активи всього, тис. грн.251 184,0239 513,011 671,04,87%
Власний капітал, тис. грн.157 611,0152 403,05 208,03,42%
Валові зобов’язання, тис. грн.93 573,087 110,06 463,07,42%
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %168,44%174,95%-6,52п.п.-
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.88 968,094 799,0-5 831,0-6,15%
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %95,08%108,83%-13,75п.п.-
Валові премії, всього, тис. грн.125 291,9118 525,26 766,75,71%
Частка страхових премій, які належать перестраховикам, тис. грн.11 115,010 198,2916,88,99%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам та валовими преміями, %8,87%8,60%0,27п.п.-
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.46 678,544 489,52 189,04,92%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, %37,26%37,54%-0,28п.п.-
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.5 163,0 15 957,0-10 794,0-67,64%
Рентабельність продажів, %4,12%13,46%-9,34п.п.-
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.5 206,0556,04 650,0836,33%
Рентабельність власного капіталу, %3,30%0,36%2,94п.п-
  1. Активи СК “БРОКБІЗНЕС” в період з 31.12.2015 по 31.12.2016 року збільшились на 11,67 млн. грн. до 251,18 млн. грн. Власний капітал зріс на 5,21 млн. грн. та склав 157,61 млн. грн., а валові зобов’язання збільшились на 6,46 млн. грн. до 93,57 млн. грн. Покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 31.12.2016 року склало 168,44%, що вказує на формування Компанією хорошого запасу капіталу.
  2. Залишок грошових коштів на рахунках Компанії станом на 31.12.2016 р. склав 88,97 млн. грн., що є нижче за показник минулого року на 5,83 млн. грн. Зріст зобов’язань на фоні зниження грошових коштів на рахунках показаві ліквідність Страховика на 13,75 п.п. до 95,08%, але навіть при таких темпах зниження ліквідність Компанії залишається на дуже високому рівні.
  3. За чотири квартали 2016 року Компанія зібрала 125,29 млн. грн. страхових премій, що на 6,77 млн. грн. більше за показник  2015 року. Частина страхових премій, які належать перестраховикам, зросла на 8,99% і скалала 8,87% від валових премій. Компанія за 2016 рік здійснила страхових виплат та відшкодувань на суму 46,68 млн. грн., рівень виплат Страховика склав 37,26%.
  4. Компанія продовжує покращувати свій фінансовий результат: чистий прибуток за підсумками 2016 року склав 5,21 млн. грн., що на 4,65 млн. грн. більше, ніж за 2015 рік. Зріст чистого прибутку позитивно відобразився на динаміці рентабельності власного капіталу Страховика.

Проаналізувавши результати діяльності Страхової компанії “БРОКБІЗНЕС” за підсумками 2016 року, Агенство відзначає наявність: високої ліквідності, запасу каптілу, ріст ділової активності та збільшення чистого прибутку. Дані фактори дають можливість Агентсву підтвердити рейтинг фанасової стійкості СК “БРОКБІЗНЕС”.