Відповідно до Статті 3 «Ліцензійних умов Провадження посередницької діяльності  митного брокера» Митний  брокер ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ мати договір страхування власної діяльності на суму не менш як 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000,00 грн.

Хто може укласти договір?

Укласти договір страхування можуть фізичні або юридичні особи – митні брокери, які отримали, або отримують ліцензію на здійснення посередницької діяльності митного брокера, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Ризики

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме випадкове спричинення Страхувальником в процесі здійснення застрахованої діяльності збитків третім особам, зокрема внаслідок:

 • Втрати супроводжувальних документів на товари/транспортні засоби, що декларуються;

 • Ненавмисних помилок при декларуванні товарів та транспортних засобів;

 • Порушення строків подачі митних декларацій на товари та транспорті засоби;

 • Ненавмисних помилок при розрахунку митних зборів/податків, затримок митних платежів;

 • Розголошення конфіденційної інформації.

  (Покривається тільки у випадку, якщо третя особа документально підтвердить факт розголошення конфіденційної інформації)

 • Інших помилок та упущень в процесі надання послуг митного брокера (посередника), а також неналежної якості їх надання при здійсненні митних операцій.

Страховий тариф

Розмір страхового тарифу залежить від:

 • строку страхування;

 • стажу професійної діяльності;

 • обсягів надання послуг;

 • кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності;

 • обраного розміру страхової суми (ліміту відповідальності);

 • обраного розміру франшизи;

 • беззбитковості за попередні роки страхування.