Арбітражний керуючий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.

Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування ризиків його діяльності ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Ризики

При укладанні договору страхування професійна відповідальність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) буде застрахована від повного пакету ризиків:

 • невиконання умов аукціонного продажу майна (пропуск строків подачі заявки, неправильне оформлення заявки тощо);

 • порушення порядку продажу майна боржника;

 • помилок при визначенні черговості вимог кредиторів;

 • перевищення повноважень під час укладення угод від імені боржника;

 • розголошення відомостей про матеріальне становище Третіх осіб, які стали відомі Страхувальнику (особі, відповідальність якої застрахована) у зв’язку з його професійною діяльністю;

 • неналежного виконання обов’язків по забезпеченню збереження/захисту майна, документів та інформації боржника;

 • інших неумисних дій та помилок, що випливають із прав та обов’язків Страхувальника відповідно до законодавства та не є виключеннями із страхових випадків.

Обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику

 • Умови проведення Страхувальником своєї професійної діяльності;

 • Кваліфікація Страхувальника (особи, відповідальність якої застрахована);

 • Обсяг страхового захисту;

 • Факти визнання відповідальності Страхувальника за збитки, нанесені Третім особам, причиною яких були події аналогічні ризикам, що приймаються на страхування, які виникали за останні 5 (п’ять) років, що передували року укладання договору страхування.

Перелік документів

 • Заява на страхування;

 • паспорт (перша, друга сторінка і сторінка з зазначенням місця проживання);

 • довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);

 • свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого або протокол рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту (на здійснення діяльності арбітражного керуючого);

Страхова сума

Страхова сума визначається за домовленістю сторін при укладанні Договору , але відповідно до статті 110 Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  мінімальний розмір щорічної страхової суми повинен становити 300 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  (стаття 8) – встановлений мінімальний розмір ЗП з 01.01.2015 року складає 1218,00 грн., а з 01.12.2015 року 1378,00 грн., тобто мінімальна страхова сума повинна становити 365 400,00 грн. 

Online consultant


Замовити консультацію

Ваше ім'я


Ваш телефон


Чому варто обрати саме нас

Безкоштовна доставка по місту

Пряме врегулювання збитків

Швидке оформлення полісів

Більше 25 років на ринку

Офіс в центрі  Львова