ДОБРОВІЛЬНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

 • страхування здоров‘я на випадок хвороби АВ №547191 24.11.2010
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ №547184 24.11.2010
 • страхування повітряного транспорту АВ №547205 24.11.2010
 • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АВ №547186 24.11.2010
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ №547182 24.11.2010
 • страхування від нещасних випадків АВ №547202 24.11.2010
 • страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) АВ №547204 24.11.2010
 • страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ №547180 24.11.2010
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ №547185 24.11.2010
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ №547197 24.11.2010
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ №547183 24.11.2010
 • страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) АВ №547194 24.11.2010
 • страхування фінансових ризиків АВ №547212 24.11.2010
 • страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) ) АВ №547196 24.11.2010
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ №547199 24.11.2010
 • страхування медичних витрат АВ №547198 24.11.2010
 • страхування залізничного транспорту АВ №547188 24.11.2010
 • страхування сільськогосподарської продукції АД №039931 05.10.2012
 • страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АЕ №198617 12.04.2013
 • страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків АЕ №293874 27.06.2014

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

 • страхування відповідальності суб‘єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АВ №547201 24.11.2010
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) АВ №547207 24.11.2010
 • страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АВ №547214 24.11.2010
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АВ №547203 24.11.2010
 • страхування спортсменів вищих категорій АВ №547210 24.11.2010
 • страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам АВ №547209 24.11.2010
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, та шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї АВ №547190 24.11.2010
 • страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об‘єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об‘єкти та об‘єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру АВ №547213 24.11.2010
 • страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів АГ №569292 21.01.2011
 • обов’язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби АВ №547206 24.11.2010
 • державне обов’язкове страхування життя і здоров’я суддів АВ №547211 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів АВ №547189 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування працівників державної лісової охорони АВ №547195 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю АВ №547179 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування державних виконавцівАВ №547187 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування посадових осіб центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики, його територіальних органів АВ №547181 24.11.2010
 • особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків АВ №547192 24.11.2010
 • авіаційне страхування цивільної авіації АВ №547178 24.11.2010
 • державне обов’язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби АВ №547193 24.11.2010
 • державне обов’язкове особисте страхування працівників прокуратури АВ №547208 24.11.2010
 • обов’язкове державне страхування життя і здоров’я народних депутатів України АВ №547200 24.11.2010
 • страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АВ №584540 30.06.2011
 • страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі АЕ №190518 30.01.2013
 • страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі АЕ №190519 30.01.2013
 • страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей АЕ № 198616 05.04.2013
 • страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів АЕ №293873 27.06.2014