Обов’язковий вид страхування, що покриває ризик відповідальності, що може настати при перевезенні небезпечних вантажів.

Здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку й правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 1 червня 2002 року № 733 зі змінами та доповненнями.

Договір страхування необхідний:

 • Відправнику небезпечного вантажу

  зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;

 • Перевізнику небезпечного вантажу

  юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

 • Одержувачу небезпечного вантажу

  зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Що може бути застраховне?

Майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:

 • життю й здоров’ю фізичних осіб;

 • навколишньому природному середовищу;

 • майну фізичних і юридичних осіб.

Ризики

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Розмір страхового платежу

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 вiд 1 червня 2002р. «Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв» і залежить від:

 • Класу небезпеки вантажу

 • Виду перевезення

  List Content goes here

 • Обсягу вантажу

 • Терміну страхування

* та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.